Miljo og samfunn

Et av vår konsernets hovedprinsipper er miljøbeskyttelse og minskning av negativ påvirkning på naturen. Ifølge dette, støtter vi lokale økologiske samfunn og strever etter å minske produksjonspåvirkningsgrad.

Våre produkter ble høyt evaluert av internasjonale miljøvern eksperter. Ansattes arbeidsplasser tilsvarer alle de lokale arbeids- og livs beskyttelses normene.

Dessuten, iverksetter vi våre egne tiltak for å oppbevare biologisk mangfold, jobber med ledende profilerte grupper og støtter undersøkelser innen miljøvern og arters bevaring.

Miljo og samfunn

minimering av skade pa miljoet -
en av de hovedmalene

Jobber og karrierer

Bli en av oss!

Investorer

Invester i Hydro

Nestekjaerlighet

Laer mer...

Nyheter

Laer mer...