Retiningslinjer for personvern

Vi anerkjenner betingelsesløst viktighet av personvern for vår Nettsides besøkende. Denne siden innebærer opplysninger om hva slags informasjon vi innhenter og samler inn når du benytter Nettsiden. Vi håper at disse opplysningene ville hjelpe deg å fatte velbegrunnede beslutninger i forhold til personopplysninger som er tildelt til oss.

Denne Personvernspolitikken dekker kun Nettsiden og informasjonen innhentet av den. Den dekker ikke tredjeparters nettsider som kunne innebærer lenker til denne nettsiden.
Opplysningene innhentet av oss på nettsiden kan bli brukt for å forenkle bruk av nettsiden for deg.
Nettsiden innhenter kun personopplysningene som du innvilger frivillig mens besøk eller registrering. Personopplysningersbegrep dekker informasjonen som beskriver deg som en konkret person, for eksempel, ditt navn eller din e-post adresse. Mens det er mulig å gjennomse nettsidens innhold uten å ha registreringsproseduren fullført. Du trenger å registrer deg for å benytte noen tilleggsfunksjoner som ikke er tilgjengelig uten registreringen.
Nettsiden anvender cookies-teknologi for statistikksrapportering.

Web-servers vanlige logger brukes for å telle besøkende og evaluere vår nettsides tekniske kapasiteter. Vi bruker disse opplysningene for å finne ut hvor mange personer besøker nettsiden og for å ordne nettsidene på en måte som er den mest beleilige for brukere.

Informasjonssambruk.
Nettsidens administrasjon selger/gir bort ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

Miljo og samfunn

minimering av skade pa miljoet -
en av de hovedmalene

Jobber og karrierer

Bli en av oss!

Investorer

Invester i Hydro

Nestekjaerlighet

Laer mer...

Nyheter

Laer mer...